پایان نامه ارشد

c (1111)

  دانشگاه‌ کردستان دانشكده علوم پایه گروه فیزیک عنوان:‌ بررسی دینامیک درهمتنیدگی کیوبیتها در محیط غیرمارکوفی پژوهشگر: هژیر حسنخالی استاد راهنما: دكتر شهریار سلیمی دکتر آرش سروری پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته فیزیک گرايش حالت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1112)

دانشگاه یزد دانشکدهی معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت دریافت درجهی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعهی موردی: بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1113)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال دانشکده ادبيات و علوم انساني گروه کتابداري و اطلاع رساني پاياننامه كارشناسي ارشد گرايش اطلاع رساني عنوان: بررسي سواد اطلاعاتي کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1114)

تقدیم به ایمانم به زندگی به همسر مهربانم که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راهم بودند به سرمایه های باارزش زندگیم پدر و مادر عزیزم و پدر و مادر همسرم به خاطر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1116)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده تحصیلات تکمیلی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc.“ مهندسی عمران – سازه عنوان : بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1117)

ISLAMIC AZAD UNIVERCITY Abadeh Branch Thesis for receiving ( M.A ) degree on Teaching English as a Foreign Language The Relationship between Language Learning Anxiety, Language Learning Motivation, and Language Proficiency among Iranian Intermediate EFL Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1118)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش : اتمی و مولکولی عنوان : پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیمرسانا استاد راهنما Read more…

By 92, ago